Napojení vrtané studny

 

 

Nejjednodušší zapojení. Zasunout do zásuvky a teče...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je-li výška od vodní hladiny po domácí vodárnu do 7 metrů, je možno použít domácí vodárnu nebo ponorné čerpadlo.

Je-li výška vyšší než 7 metrů, je nutno použít ponorné čerpado.

Do spodní trubky je třeba udělat otvory a to buď flexou nebo vrtačkou.

Otvory jsou pro přítok vody.

Výška otvorů dle výšky vodního sloupce 1,5 až 3m.

 Modrá trubka, na pitnou vodu.

 

 

 Oranžová odpadní KG trubka, na užitkovou vodu.